Filiala Județeană Bacău a Asociației Comunelor din România

Filiala Județeană Bacău a Asociației Comunelor din România este înființată în anul 2008, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor nr.80/199/2008 având cod înregistrare CIF 34665904. Scopul înființării este realizarea unei strânse unități între membrii săi pentru a promova principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale și anume încheierea de acorduri în domeniul administrativ. Asociația are sediul în localitatea Săucești, str.Morăriței, nr.5, Județ Bacău. Citește mai multe despre noi